วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2550

ฌาคส์ เพรแวรต์ รำลึก


จันทร์ 9 เมษายน 2550 เวลา 14.00 - 17.00 น.
ห้อง meeting room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
(ลงทะเบียนเวลา 13.30 น.)

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติในงาน 'ฌาคส์ เพรแวรต์ รำลึก'
และแนะนำหนังสือของนักเขียนผู้นี้

กำหนดการ
- พิธีเปิด : ฌ็อง ชาร์กอนเนต์
- เสวนาเรื่อง จดหมายจากหมู่เกาะชเลจร : วัลยา วิวัฒน์ศร, ปณิธิ หุ่นแสวง
- อ่านบทนิพนธ์เรื่อง โรงอุปรากรแห่งดวงจันทร์ : นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ฉายภาพยนตร์ (บางส่วน) เรื่อง Daybreak
- พิธีปิด

ไม่มีความคิดเห็น: