วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2550

รูปงาน ฌาคส์ เพรแวรต์ รำลึก

พวกเขาเรียกเกาะเหล่านี้ว่า หมู่เกาะชเลจร
ทั้งนี้เป็นเพราะเกาะเหล่านี้ไม่เคยอยู่กับที่

-- ฌาคส์ เพรแวรต์ , จดหมายจากหมู่เกาะชเลจร
แปลโดย วัลยา วิวัฒน์ศร
ผู้กล่าวเปิดงานเสวนาคือคุณฌ็อง ชาร์กอนเนต์ ผู้ช่วยทูตวัฒนธรรมสถานทูตฝรั่งเศส

วัลยา วิวัฒน์ศร ผู้แปล และ อ. ปณิธิ หุ่นแสวง ผู้ร่วมเสวนา
การอ่านบทนิพนธ์เรื่องโรงอุปรากรแห่งดวงจันทร์ โดยนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่มีความคิดเห็น: