วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2550

ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลจากบัตรร่วมงาน

สำนักพิมพ์ผีเสื้อจะส่งหนังสือ ดอนกิโฆเต้ฯ ไปตามที่อยู่ในบัตรร่วมงาน

วันที่ 3 มีนาคม
คุณสุนทรี พิรุณสาร จาก หลักสี่ กรุงเทพฯ

วันที่ 4 มีนาคม
คุณศรีลักษณ์ จาก สีลม กรุงเทพฯ

ผู้จัดงานจะประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลท่านอื่นในงานวันต่อๆ ไปที่หน้านี้

4 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

วันที่ 5 มีนาคม
คุณดารณี สุนทรนนท์ จาก บางซื่อ กรุงเทพฯ

Don de Bangkok กล่าวว่า...

วันที่ 6 มีนาคม
คุณนัซรี เส็นดาโอ๊ะ จาก กรุงเทพฯ

Don de Bangkok กล่าวว่า...

วันที่ 7 มีนาคม
คุณวราลี เนติกุล

วันที่ 8 มีนาคม
คุณกุลณัฐธิดา ธนกฤติไพโรจน์

Don de Bangkok กล่าวว่า...

วันที่ 9 มีนาคม
(ผู้ได้รับรางวัลเป็นเจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติ รับรางวัลไปแล้วในงาน ขออภัยที่ข้าพเจ้าไม่ได้จดชื่อมา)

วันที่ 10 มีนาคม
คุณดิลก วัฒนมงคล

จับฉลากการตอบคำถาม
คุณพูนศรี อมรพัฒน์